Utsjokilaakson kansallismaisema

01.11.2023

Utsjoella, Suomen Lapissa sijaitseva Utsjokilaakso on nimetty yhdeksi Suomen kansallismaisemaksi. Utsjoki on 60 kilometriä pitkä Tenojoen eteläinen sivujoki, joka muodostuu lähinnä kapeista, pitkistä ja syvistä järvistä.

Utsjokilaakson kansallismaiseman keskiössä on Utsjoen kirkkotuvat. Utsjoen kirkkotuvat kohoavat nousevat Mantojärven rannalla, pienen matkan päässä Utsjoen keskustasta. Utsjoen kivikirkko sijaitsee aivan tupien läheisyydessä. Alueella voi kulkea Hiljentymisen polun, ja korkeammalle halajava voi katsella kansallismaisemaa hieman toisaalta, Utsjoen Ailigas-tunturilta.

Utsjoen saamelaisasutus on keskittynyt Tenojoen ja Utsjoen varteen vanhoille sukumaille. Utsjoella on myös Euroopan suurin ja merkittävin lohijoki, Tenojoki. Joki 250 km pitkä, johon laskee useita eri sivujokia. Suurimmat Tenojoen sivujoet ovat Inarijoki ja Karasjoki. Tenojoki on myös Suomen ja Norjan rajajoki lähes koko pituudeltaan. Suomen pohjoisimmassa kylässä Nuorgamissa joki siirtyy kokonaan Norjan puolelle.

Utsjoen kunnan pinta-alasta on 80 prosenttia erilaisia Natura-, luonnonsuojelu- ja erämaa-alueita. Utsjoella sijaitsee myös Kevon luonnonpuisto. Kevon alueella kulkee noin 40 kilometrin pituinen Kevon kanjoni, joka on tietyin kohdin jopa 80 metriä syvä rotkolaakso. Suurin osa Utsjoen maa-alasta on erämaata. 

Utsjoella on myös 7 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta, kuten Ailikastunturin luontaiselinkeinomaisema, Kevon tunturiylängön maisema, Tenolaakson maisema, Paistunturien luontaiselinkeinomaisema, Pulmankijärven tunturimaisema, Utsjokilaakson maisema sekä Alakönkään koskimaisema.

Utsjokilaakson kansallismaisema - lue lisää ja tutustu


https://rss.app/feeds/8MbUCyC9gzsVCGze.xml